18.8 C
New York

Fix attempted to join was identical to the SID

Published:

Vấn đề

Khi cố gắng tham gia miền active directory, chúng tôi nhận được lỗi sau:

Computer Name/Domain Changes The following error occurred attempting to join the domain “OurDomainName”: The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was identical to the SID of this machine. This is a symptom of an improperly cloned operating system install. You should run sysprep on this machine in order to generate a new machine SID. Please see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=168895 for more information.

Cách khắc phục lỗi SID

  1. Di chuyển đến thư mục C:\Windows\System32\Sysprep\
  2. Nhấp đúp vào sysprep.exe để mở nó
  3. Thực hiện các thay đổi cần thiết ở bước kế:
  4. System Cleanup Action: Enter System Out-of-Box Experience (OOBE) Tích vào Generalize Shutdown Options: Reboot
  5. Nhấp vào nút OK

Hệ thống sẽ khởi động lại. Sau khi setup các bước cơ bản, bạn có thể kết nối máy tính của bạn miền.

Bạn có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về Windows server tại đây và đừng quên để lại bình luận phía dưới, các chuyên gia sẽ hỗ trợ bạn khác phục vấn đề một cách nhanh nhất.

Related articles

Đối tác

Recent articles