11.2 C
New York

Cách cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 22.04

Published:

Node.js là một môi trường thời gian chạy JavaScript đa nền tảng, mã nguồn mở được xây dựng trên JavaScript của Chrome, được thiết kế để thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt web. Nó thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng mạng và phía máy chủ nhanh và có thể mở rộng. npm là trình quản lý gói mặc định cho Node.js và cũng là tên của cơ quan đăng ký phần mềm lớn nhất thế giới.

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ khám phá ba cách khác nhau để cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 22.04:

 • Từ kho lưu trữ Ubuntu tiêu chuẩn. Đây là cách dễ nhất để cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu và phải đủ cho hầu hết các trường hợp sử dụng. Phiên bản có trong kho lưu trữ Ubuntu là v12.22.9.
 • Từ kho lưu trữ NodeSource. Sử dụng kho lưu trữ này để cài đặt phiên bản Node.js khác với phiên bản được cung cấp trong kho lưu trữ Ubuntu. Hiện tại , NodeSource hỗ trợ Node.js v18.x, và .v17.xv16.xv14.x
 • Sử dụng nvm(Trình quản lý phiên bản nút). Công cụ này cho phép bạn cài đặt nhiều phiên bản Node.js trên cùng một máy. Nếu bạn là nhà phát triển Node.js, thì đây là cách cài đặt Node.js được ưu tiên.

Chọn phương pháp cài đặt phù hợp nhất với môi trường của bạn. Nếu bạn không chắc nên cài đặt phiên bản Node.js nào, hãy tham khảo tài liệu về ứng dụng bạn sẽ triển khai.

Cài đặt Node.js và npm từ kho lưu trữ Ubuntu

Tại thời điểm viết bài, phiên bản Node.js có trong kho lưu trữ Ubuntu 22.04 mặc định là v12.22.9phiên bản TLS cũ hơn.

Việc cài đặt khá đơn giản. Chạy các lệnh sau để cập nhật chỉ mục gói và cài đặt Node.js và npm:

sudo apt update
sudo apt install nodejs npm

Lệnh trên sẽ cài đặt một số gói, bao gồm các công cụ cần thiết để biên dịch và cài đặt các addon gốc từ npm.

Sau khi hoàn tất, hãy xác minh cài đặt bằng cách chạy:

nodejs -v
v12.22.9

Cài đặt Node.js và npm từ NodeSource

NodeSource là một công ty tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ Node cấp doanh nghiệp. Nó duy trì một kho lưu trữ APT chứa nhiều phiên bản Node.js. Sử dụng kho lưu trữ này nếu ứng dụng của bạn yêu cầu một phiên bản cụ thể của Node.js.

Tại thời điểm viết bài, kho lưu trữ NodeSource cung cấp các phiên bản sau:

 • v18.x – Phiên bản ổn định mới nhất.
 • v17.x
 • v16.x – Phiên bản LTS mới nhất.
 • v14.x

Chúng tôi sẽ cài đặt Node.js phiên bản 18.x:

 1. Chạy lệnh sau với tư cách là người dùng có đặc quyền sudo để tải xuống và thực thi tập lệnh cài đặt NodeSource:
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -

  Tập lệnh sẽ thêm khóa ký NodeSource vào hệ thống của bạn, tạo tệp kho lưu trữ apt, cài đặt tất cả các gói cần thiết và làm mới bộ đệm apt.

  Ví dụ: nếu bạn cần một phiên bản Node.js khác, 16.x hãy thay đổi setup_18.xbằng setup_16.x.

 2. Khi kho lưu trữ NodeSource được kích hoạt, hãy cài đặt Node.js và npm:
  sudo apt install nodejs

  Gói nodejs bao gồm cả mã nhị phân nodevà npm mã nhị phân.

 3. Xác minh rằng Node.js và npm đã được cài đặt thành công bằng cách in các phiên bản của chúng:
  node -v
  v18.2.0
  npm -v
  8.9.0

Để có thể biên dịch các addon gốc từ npm, bạn sẽ cần cài đặt các công cụ phát triển:

sudo apt install build-essential

Cài đặt Node.js và npm bằng NVM

cài Node.js và npm bằng NVM

NVM (Node Version Manager) là một tập lệnh bash cho phép bạn quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cơ sở mỗi người dùng. Với NVM, bạn có thể cài đặt và gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản Node.js nào mà bạn muốn sử dụng hoặc thử nghiệm.

Truy cập trang kho lưu trữ nvm GitHub và sao chép lệnh curlhoặc wget để tải xuống và cài đặt tập lệnh nvm:

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash

Không sử dụng vì nó sẽ kích hoạt nvmcho người dùng root.

Tập lệnh sẽ sao chép kho lưu trữ của dự án từ Github vào thư mục ~/.nvm:

=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion

Như kết quả đầu ra ở trên cho biết, bạn nên đóng và mở lại thiết bị đầu cuối hoặc chạy các lệnh để thêm đường dẫn đến nvm tập lệnh vào phiên trình bao hiện tại. Bạn có thể làm bất cứ điều gì dễ dàng hơn cho bạn.

Khi tập lệnh đã ở trong của bạn PATH, hãy xác minh rằng tập lệnh nvmđã được cài đặt đúng cách bằng cách nhập:

nvm -v
0.39.1

Để có danh sách tất cả các phiên bản Node.js có thể được cài đặt nvm, hãy chạy:

nvm list-remote

Lệnh sẽ in ra một danh sách rộng lớn tất cả các phiên bản Node.js có sẵn.

...
    v14.19.2  (LTS: Fermium)
    v14.19.3  (Latest LTS: Fermium)
...
    v16.14.2  (LTS: Gallium)
    v16.15.0  (Latest LTS: Gallium)
    v17.0.0
    v17.0.1
...
    v18.1.0
    v18.2.0

Để cài đặt phiên bản mới nhất hiện có của Node.js, hãy chạy:

nvm install node

Đầu ra sẽ trông giống như sau:

...
Now using node v18.2.0 (npm v8.9.0)
Creating default alias: default -> node (-> v18.2.0)

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy xác minh bằng cách in phiên bản Node.js:

node -v
v18.2.0

Hãy cài đặt thêm hai phiên bản, phiên bản LTS mới nhất (16.15.0) và phiên bản 14.19.3:

nvm install --ltsnvm install 14.19.3

Bạn có thể liệt kê các phiên bản Node.js đã cài đặt bằng cách gõ:

nvm ls

Đầu ra sẽ trông giống như sau:

->   v14.19.3
    v16.15.0
    v18.2.0
default -> node (-> v18.2.0)
iojs -> N/A (default)
unstable -> N/A (default)
node -> stable (-> v18.2.0) (default)
stable -> 18.2 (-> v18.2.0) (default)
lts/* -> lts/gallium (-> v16.15.0)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.24.1 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.22.12 (-> N/A)
lts/fermium -> v14.19.3
lts/gallium -> v16.15.0

Mục nhập có mũi tên ở bên phải ( -> v14.19.3) là phiên bản Node.js được sử dụng trong phiên trình bao hiện tại và phiên bản mặc định được đặt thành v18.2.0. Phiên bản mặc định là phiên bản sẽ hoạt động khi mở các vỏ mới.

Nếu bạn muốn thay đổi phiên bản hiện đang hoạt động, hãy nhập:

nvm use 16.15.0
Now using node v16.15.0 (npm v8.5.5)

Để thay đổi phiên bản Node.js mặc định, hãy chạy lệnh sau:

nvm alias default 16.15.0

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng nvmtập lệnh, hãy truy cập trang GitHub của dự án.

Kết luận

Chúng tôi đã chỉ cho bạn ba cách để cài đặt Node.js và npm trên máy Ubuntu 22.04 của bạn. Phương pháp bạn chọn tùy thuộc vào yêu cầu và sở thích của bạn. Mặc dù việc cài đặt phiên bản đóng gói từ kho lưu trữ Ubuntu hoặc NodeSource dễ dàng hơn, nhưng phương pháp nvm cho phép bạn thêm và xóa các phiên bản Node.js khác nhau trên cơ sở từng người dùng một cách linh hoạt hơn.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Related articles

Đối tác

Recent articles