22.9 C
New York

[Cyberpanel] Cài đặt tiện ích PHP – Install Extensions

Published:

PHP có nhiều tiện ích mở rộng có sẵn có thể được cài đặt thêm vào PHP, CyberPanel cho phép bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ các tiện ích mở rộng PHP khỏi máy chủ của mình tùy theo yêu cầu ứng dụng web của bạn một cách đơn giản và nhanh chóng.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt nhanh chóng các tiện ích mở rộng cho PHP

Cài đặt

PHP > Install Extensions

 

  1. Bạn truy cập vào PHP và chọn Install Extensions trên bản menu bên trái.
  2. Hãy chọn phiên bản PHP mà bạn muốn cài đặt các tiện ích mở rộng.
  3. Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm để tìm kiếm tiện ích mở rộng bạn cần.

Khi bạn tìm thấy tiện ích mở rộng, bạn có thể nhấp vào Install. Nếu tiện ích mở rộng đã được cài đặt, bạn sẽ nút Install sẽ bị ẩn đi và nút Uninstall sẽ được hiện lên.

Sau khi nhấp vào Install, bạn sẽ thấy bản tóm tắt cài đặt của mình trông giống như sau:

 

 


Gỡ cài đặt

PHP > Install Extensions

 

  1. Trước tiên, hãy chọn phiên bản PHP mà bạn muốn gỡ các tiện ích mở rộng.
  2. Nhấn vào nút Unistall tương ứng với Tiện ích mà bạn muốn gõ bỏ. (Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm để tìm kiếm tiện ích mở rộng bạn cần).
  3. Ngược lại với Cài đặt, sau khi gỡ bỏ thành công, bạn có thể cài đặt lại tiện ích này.

Related articles

Đối tác

Recent articles