21 C
New York

[cyberpanel] Gói – Packages

Published:

Các gói trên CyberPanel giúp bạn gán tài nguyên cho một trang web riêng lẻ, bạn phải tạo ít nhất một gói trước khi bắt đầu tạo trang web. (Sau khi cài đặt, một gói Default sẽ được tạo).

Các gói sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc kiểm soát và phân nhóm người dùng cũng như phân bổ tài nguyên đến các đối tượng cụ thể trong hệ thống. Bạn có thể tạo không giới hạn các gói, nhưng phải có ít nhất 1 gói tồn tại trong hệ thống.


Tạo gói

Tạo gói - Cyberpanel

Bạn có thể điền vào tất cả các tài nguyên này theo yêu cầu của mình:

  • Domain: Số lượng tên miền có thể tạo (Nhập 0 nếu bạn không giới hạn)
  • Dung lượng đĩa: Tổng dung lượng cho tất cả các tên miền v
  • Băng thông: Băng thông có thể sử dụng (Nhập 0 nếu bạn không giới hạn)
  • Tài khoản FTP: Số lượng tài khoản FTP
  • Cơ sở dữ liệu: Tổng số các cơ sở dữ liệu người dùng trong gói có thể tạo và sử dụng.
  • Email: Tổng số lượng tài khoản Email có thể tạo và sử dụng.
  • Enforce Disk Limits: Không cho phép vượt giới hạn đĩa

Sửa đổi gói

Nếu bạn cảm thấy cần phải sửa đổi các thông số cho gói hiện có, bạn có thể làm như vậy thông qua trang sửa đổi gói.

 

Từ danh sách, chọn gói bạn muốn sửa đổi và nó sẽ tìm nạp các thông số hiện tại cho gói, khi bạn hài lòng với các thông số mới, bạn có thể nhấp vào “Sửa đổi gói”.


Xóa gói

Trước khi bạn muốn xóa một gói, hãy đảm bảo rằng tất cả các trang web bên trong gói đã được di chuyển trang một gói khác đang tồn tại trong hệ thống.

Xóa các gói bạn sẽ không cần nữa. Việc khôi phục dữ liệu từ các tệp sao lưu sẽ không thể khôi phục dữ liệu của các gói, các trang web sẽ được tự động thêm vào gói Default nếu gói trước đó không tồn tại.

Related articles

Đối tác

Recent articles