21 C
New York

[cyberpanel] Hướng dẫn cài đặt

Published:

 

Yêu cầu

 • Máy chủ với cài đặt mới của Centos 7.x, Centos 8.x, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, AlmaLinux 8
 • Python 3.x
 • RAM 1024MB hoặc cao hơn
 • Dung lượng đĩa 10GB

CyberPanel vs CyberPanel Ent

CyberPanel giống hệt nhau 100% trong cả hai phiên bản. Sự khác biệt duy nhất là máy chủ web nào đang chạy ở back-end.

 1. CyberPanel đi kèm với OpenLiteSpeed và hoàn toàn miễn phí cho một số lượng không giới hạn các tên miền và quy trình công nhân.
 2. CyberPanel Ent đi kèm với LiteSpeed Web Server Enterprise và nó miễn phí cho 1 miền.

Cài đặt CyberPanel

Bước 1: Kết nối với máy chủ của bạn qua SSH

Việc cài đặt CyberPanel khá đơn giản. Đầu tiên, đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH với tư cách là người dùng root. Bạn có thể nhận được thông tin đăng nhập từ máy chủ web của mình.

Bước 2: Cập nhật gói

Đối với Ubuntu:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Đối với CentOS / Alma / Rocky:

sudo yum check-update
sudo yum update

Bước 2: Chạy script cài đặt

Chạy lệnh sau. Nó sẽ bắt đầu script cài đặt tự động, điều này sẽ nhắc bạn đưa ra một vài quyết định về phiên bản LiteSpeed nào và tiện ích bổ sung nào bạn muốn cài đặt.

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Bước 3: Chọn phiên bản LiteSpeed mà bạn muốn sử dụng

Chọn phiên bản LiteSpeed nào để cài đặt. Nếu bạn chọn LiteSpeed Enterprise, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã có được khóa giấy phép trước. Nó miễn phí cho 1 miền, nhưng bạn vẫn cần phải có được khóa.

CyberPanel Installer v2.1.2

RAM check : 184/981MB (18.76%)

Disk check : 7/30GB (27%) (Minimal 10GB free space)

1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.

2. Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.

3. Exit.


 Please enter the number[1-3]:

Nếu bạn đã chọn LiteSpeed Enterprise, bạn sẽ thấy lời nhắc sau đây. Nhập số sê-ri của bạn

If you do not have any license, you can also use trial license (if server has not used trial license before), type TRIAL

CẢNH BÁO: Bạn không thể quay lại OpenLiteSpeed nếu bạn chọn không mua giấy phép LiteSpeed Enterprise sau thời gian dùng thử 15 ngày. Chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm bản dùng thử Enterprise trên một máy chủ riêng biệt”.

Bước 4: Chọn tùy chọn và bổ trợ

Bạn sẽ được trình bày một loạt các lời nhắc cho các tùy chọn và tiện ích bổ sung khác nhau có sẵn. Bạn có thể nhấn Enter để chọn các giá trị mặc định.

Dịch vụ Đầy đủ (mặc định là Y):

 • PowerDNS – máy chủ DNS mã nguồn mở
 • Postfix – đại lý chuyển thư nguồn mở
 • Pure-FTPd – máy chủ FTP mã nguồn mở

Remote MySQL (mặc định là N):

 • Cho phép cơ sở dữ liệu của bạn được cài đặt trên máy chủ từ xa

Phiên bản CyberPanel (mặc định là phiên bản mới nhất):

 • Bạn có thể chọn cài đặt phiên bản CyberPanel trước đó hoặc nhấn Enter để cài đặt phiên bản mới nhất

Mật khẩu (mặc định là “1234567”):

 • Bạn nên sử dụng “s” để đặt mật khẩu mạnh của riêng mình

Memcached (mặc định là Y):

 • Hệ thống bộ nhớ đệm đối tượng bộ nhớ phân tán

Redis (mặc định là Y):

 • Lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ, được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ cache và tin nhắn bị hỏng

Watchdog (mặc định là Yes):

 • Cơ quan giám sát kernel được sử dụng để theo dõi xem một hệ thống có đang chạy hay không. Nó được cho là tự động khởi động lại các hệ thống bị treo do lỗi phần mềm không thể phục hồi

Bước 5: Cài đặt

Quá trình cài đặt sẽ tự động tiến hành. Nó sẽ mất 5-10 phút, tùy thuộc vào tốc độ của máy chủ của bạn.

Bước 6: Hoàn tất cài đặt

Vào cuối quá trình cài đặt, bạn sẽ được trình bày với màn hình sau đây có chứa thông tin quan trọng về cấu trúc của bạn. Chọn và sao chép nó vào một vị trí an toàn để tham khảo trong tương lai.

###################################################################
        CyberPanel Successfully Installed

        Current Disk usage : 7/30GB (26%)

        Current RAM usage : 313/981MB (31.91%)

        Installation time : 0 hrs 11 min 0 sec

        Visit: https://<your server's IP address>:8090
        Panel username: admin
        Panel password: <the password you set during installation>
        Visit: <your server's IP address>:7080
        WebAdmin console username: admin
        WebAdmin console password: TSXMwny4zVeDg37K

        Visit: https://<your server's IP address>:8090/rainloop/?admin
        Rainloop Admin username: admin
        Rainloop Admin password: gQKFWm9O3nr7Xn

       Run cyberpanel help to get FAQ info
       Run cyberpanel upgrade to upgrade it to latest version.
       Run cyberpanel utility to access some handy tools .

       Website : https://www.cyberpanel.net
       Forums : https://forums.cyberpanel.net
       Wikipage: https://docs.cyberpanel.net
       Docs  : https://cyberpanel.net/docs/

      Enjoy your accelerated Internet by
        CyberPanel & OpenLiteSpeed
###################################################################
If your provider has a network-level firewall
Please make sure you have opened following port for both in/out:
TCP: 8090 for CyberPanel
TCP: 80, TCP: 443 and UDP: 443 for webserver
TCP: 21 and TCP: 40110-40210 for FTP
TCP: 25, TCP: 587, TCP: 465, TCP: 110, TCP: 143 and TCP: 993 for mail service
TCP: 53 and UDP: 53 for DNS service
Your provider seems blocked port 25 , E-mail sending may not work properly.

Bước 7: Khởi động lại Máy chủ

Would you like to restart your server now? [y/N]:

Nhập “y” để khởi động lại. Hoặc nhập “khởi động lại” sau sau khi bạn đã thực hiện các hoạt động mong muốn khác.

Bước 8: Truy cập CyberPanel

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể truy cập CyberPanel bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới (đảm bảo thay đổi):

URL: https://<Your Server's IP Address>:8090 
Username: admin
Password: <Là mật khẩu được thiết lập trong quá trình cài đặt phí trên>

Lỗi thường gặp

Lỗi 503 sau khi cài đặt

Nếu bạn nhận được lỗi 503 sau khi cài đặt CyberPanel, bạn có thể làm một trong những điều sau đây.

1. Kiểm tra tình trạng LSCPD.

systemctl status lscpd

Nếu LSCPD không chạy, hãy khởi động LSCPD bằng cách sử dụng:

systemctl start lscpd

2. Thiết lập thủ công virtualevn

source /usr/local/CyberCP/bin/activate
pip install --ignore-installed -r /usr/local/CyberCP/requirments.txt
deactivate
virtualenv --system-site-packages /usr/local/CyberCP
systemctl restart lscpd

3. Cài đặt Nhật ký

Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau các bước này, bạn có thể thử tìm lỗi trong nhật ký cài đặt, chúng được đặt tại:

/var/log/installLogs.txt

Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về việc cập nhật hệt hống Cyberpanel và bài viết về các vấn đề bảo mật cho trang web wordpress của mình

Related articles

Đối tác

Recent articles