0.5 C
New York

[cyberpanel] Hướng dẫn nâng cấp phiên bản

Published:

Nâng cấp CyberPanel

Lệnh sau đây có thể được sử dụng để nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

sh <(curl https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh || wget -O - https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh)

Nâng cấp CyberPanel lên một phiên bản cụ thể

https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/<branch name>/cyberpanel_upgrade.sh

 

Cập nhật giữa các phiên bản chính thức

Ngay cả khi chưa có phiên bản mới của CyberPanel chính thức được phát hành, luôn có những cập nhật nhỏ xảy ra đằng sau hậu trường. Để tận dụng lợi thế này, bạn có thể nâng cấp CyberPanel bất cứ lúc nào.

Để xem danh sách cập nhật, bạn có thể truy cập nhật ký cam kết của CyberPanel github repo: Commits · usmannasir/cyberpanel (github.com)

Related articles

Đối tác

Recent articles