22.9 C
New York

[Cyberpanel] Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Published:

CyberPanel hỗ trợ một cú nhấp sao lưu/khôi phục cho các tài khoản của bạn.

Sử dụng giao diện web

Làm thế nào để sao lưu

Sao lưu toàn bộ tài khoản trang web rất đơn giản.

Main » Backup » Create Backup

 

  1. Chọn trang web từ danh sách mà bạn muốn sao lưu.
  2. Chọn điểm đến sao lưu.
  3. Nhấp vào ‘Tạo bản sao lưu’ (Create Backup).

Sẽ mất một khoảng thời gian tùy thuộc vào dung lượng mà tài khoản đang sử dụng.

Vị trí sao lưu là:/home/<domain name>/backup

Lưu ý: Bạn có thể đóng cửa sổ và quay lại sau để kiểm tra trạng thái tạo bản sao lưu.


Khôi phục lại bản sao lưu

Khôi phục sao lưu chỉ hoạt động với các bản sao lưu được tạo thông qua công cụ tạo sao lưu trong CyberPanel.

Main » Backup » Restore Backup

Đặt các tệp sao lưu của bạn vào/home/backup/

Điều này sẽ phát hiện tất cả các tệp bên trong/home/backup/.Có thể mất một chút thời gian, bạn cũng có thể rời khỏi cửa sổ và quay lại sau để kiểm tra.

Sử dụng CLI

1. Tạo bản sao lưu

cyberpanel createBackup --domainName cyberpanel.net

Quá trình này sẽ không thoát cho đến khi quá trình sao lưu hoàn tất, trong khi đó, trạng thái sẽ được in trở lại màn hình. bạn có thể nhấn Ctrl + C để huỷ bỏ quá trình sao lưu, mọi dữ liệu sao lưu sẽ được lưu tạm ở /home/<doamin>/backup. Bạn sẽ cần xoá dữ liệu này đi để tránh đầy bộ nhớ.

2. Khôi phục bản sao lưu

cyberpanel restoreBackup --fileName filename

Xin lưu ý rằng tệp sao lưu có thể là đường dẫn tuyệt đối đến tệp sao lưu hoặc chỉ là tên tệp nếu tệp nằm trong /home/backup

Vì vậy, nếu tệp sao lưu của bạn nằm trong /home/domain.com/backup/backupfile.tar.gz, bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn tuyệt đối hoàn chỉnh, nếu không tệp sẽ không được phát hiện.

Related articles

Đối tác

Recent articles