11.1 C
New York

[cyberpanel] Sao lưu vào Google Drive

Published:

Do sự quan tâm lớn của người dùng và các yêu cầu tính năng được bình chọn nhiều nhất, CyberPanel đã thêm tùy chọn lưu bản sao lưu vào Google Drive trong phiên bản 2.0.2.

Bạn có thể cấu hình nhiều tài khoản Google Drive và cấu hình từng tài khoản với các trang web khác nhau hoặc giống nhau để sao lưu.

Sao lưu bằng giao diện web


1. Đăng nhập vào Cyberpanel của bạn

Sử dụng chứng danh Cyberpanel của bạn để đăng nhập


2. Truy cập Backup → Set up Google Drive

Cyberpanel Backup

3. Click vào “Setup new account”

Cyberpanel Backup

4. Trong hộp bật lên, nhập bất kỳ tên nào bạn muốn sử dụng

Cyberpanel Backup

5. Cho phép CyberPanel lưu bản sao lưu vào Google Drive của bạn

Bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản Google của mình nếu bạn chưa đăng nhập

Cyberpanel Backup

6. Xác nhận lại

 

 


7. Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại màn hình thiết lập ổ đĩa Google, chọn tài khoản bạn đã tạo ở bước 4

 

 


8. Chọn tần số sao lưu và trang bạn muốn sao lưu và bấm Add Site

 

CyberPanel cung cấp tùy chọn View Logs có thể được sử dụng để kiểm tra chi tiết về quy trình sao lưu và chuyển sang Google Drive

 

Sao lưu web trên Cyberpanel bằng Comand Line

Ngoài sử dụng giao diện web như trên, bạn có thể sử dụng comand line kết hợp với rclone để cấu hình sao lưu tự động các web site trên server của mình, chuẩn bị nhé! Bắt đầu thôi

 1. Kết nối SSH đến Server của bạn và đảm bảo bạn truy cập bằng quyền root
 2. Nếu bạn chưa cài đặt và cấu hình đám mây từ xa, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi, và đặt tên nó là remote.
 3. Kế tiếp hãy tạo 1 file có tên là backup.sh tại thư mục /root  trên server của bạn bằng cách chạy lệnh sau:
  sudo apt-get install curl
 4. Dán cách lệnh sau vào tệp tin vừa mới tạo (giao diện hiện tại):
  #!/bin/bash
  TIMESTAMP=$(date +"%F")
  SERVER_NAME=CHIASEDEV_BACKUP
  BACKUP_DIR="/home/backup"
  SECONDS=0
  
  echo "Xoa sao luu cu"
  rm -rf /home/*/backup/* /var/log/journal/*/*.journal $BACKUP_DIR && mkdir -p "$BACKUP_DIR/$DATE"
  wait
  
  
  echo "Bat dau sao luu Website";
  ls -1 /home -Icyberpanel -Idocker -Ibackup -Ilscache -Ivmail | while read user; do
  echo "--- Taking backup of $user ---";
  cyberpanel createBackup --domainName $user > /dev/null
  done
  echo "Ket thuc sao luu";
  echo '';
  echo "Di chuyen du lieu"
  mv /home/*/backup/*.tar.gz "$BACKUP_DIR/$TIMESTAMP"
  wait
  echo "Di chuyen Website thanh cong"
  
  echo "bat dau tai len sao luu";
  /usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
  # Clean up
  rm -rf $BACKUP_DIR
  /usr/sbin/rclone -q --min-age 4w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
  /usr/sbin/rclone -q --min-age 24w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
  /usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
  rm -rf $BACKUP_DIR
  echo "Hoan tat sao luu";
  echo '';
  
  duration=$SECONDS
  echo "Tong luu luong $size, Hoan tat trong $(($duration / 60)) phut va $(($duration % 60)) giay."
 5. Bạn nhấn lần lượt tổ hợp phím Ctrl + XY để hoàn tất.
 6. Bạn chạy lệnh sau để cáp quyền thực thi cho tệp tin vừa tạo:
  chmod +x /root/backup.sh
 7. Sau đó bạn có thể chạy lệnh sau để tiến hành sau lưu toàn bộ hện thống và upload chúng lên Google Drive một cách tự động:
  sudo bash /root/backup.sh

Chuyện là thế đó. Bạn đã thiết lập thành công các bản sao lưu định kỳ vào Google Drive của mình. CyberPanel giúp bạn dễ dàng thiết lập các bản sao lưu trực tiếp vào ổ đĩa Google trong vòng chưa đầy 5 phút. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho các website của mình. Đừng quên để lại bình luận nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhé.

Related articles

Đối tác

Recent articles