19.6 C
New York

Xử lý hình ảnh lớn trong WordPress

Published:

Nói chung có hai loại hình ảnh được tải lên:

  • Hình ảnh đã được chỉnh sửa hoặc tạo ra trong một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh.
  • Ảnh được tải lên trực tiếp từ máy ảnh hoặc chưa được chỉnh sửa.

Trong trường hợp đầu tiên, hình ảnh thường là “web-ready”. Chúng có thể đã được thu nhỏ xuống một kích thước phù hợp và được tối ưu hóa.

Trong trường hợp thứ hai, hình ảnh thường lớn hơn nhiều so với mức cần thiết và không được tối ưu hóa để sử dụng web. Một bức ảnh được chụp bằng điện thoại thông minh hiện đại trung bình có kích thước tệp dễ dàng hơn 5MB. Ảnh được chụp bằng máy ảnh chất lượng tốt có thể lớn hơn nhiều.

Kể từ phiên bản WordPress 5.3, WordPress giới thiệu một cách mới để quản lý những hình ảnh này bằng cách phát hiện những hình ảnh lớn và tạo ra “kích thước tối đa được tối ưu hóa cho web” của chúng.

Nó hoạt động như thế nào?

Khi một hình ảnh mới được tải lên, WordPress sẽ phát hiện xem đó có phải là hình ảnh “lớn” hay không bằng cách kiểm tra xem chiều cao hoặc chiều rộng của hình ảnh đó có trên big_image threshold hay không. Giá trị ngưỡng mặc định là 2560px, có thể lọc bằng bộ lọc mới big_image_size_threshold.

Nếu chiều cao hoặc chiều rộng của hình ảnh cao hơn ngưỡng này, nó sẽ được thu nhỏ lại, với ngưỡng được sử dụng làm giá trị chiều cao tối đa và chiều rộng tối đa. Hình ảnh thu nhỏ sẽ được sử dụng làm kích thước lớn nhất hiện có.

Trong trường hợp này, tệp hình ảnh gốc được lưu trữ trong thư mục tải lên và tên của tệp được lưu trữ trong một khóa mảng khác trong mảng metaoriginal_image hình ảnh. Để có thể luôn nhận được đường dẫn đến hình ảnh được tải lên ban đầu, một chức năng mới wp_get_original_image_path() đã được giới thiệu.

Vô hiệu hóa mở rộng

Việc chia tỷ lệ được kiểm soát bởi bộ lọc big_image_size_threshold. Trả về giá trị false của bộ lọc sẽ vô hiệu hóa nó. Hãy copy và dán lệnh dưới vào tệp function.php của themes mà bạn đang sử dụng.

add_filter( 'big_image_size_threshold', '__return_false' );

Related articles

Đối tác

Recent articles