Giới thiệu

Về chúng tôi

Thủ thuật dev là một trang web chia sẻ kinh nghiệm và tin cho các lập trình viên, nhà phát triển phần mềm ứng dụng và các lĩnh vực có liên quan đế máy tính, máy tính bản và điện thoại di động.

Cách hoạt động

Chúng tôi là một nền tảng để kết nối mọi người lại với nhau và hơn thế nữa, chúng tôi muốn mọi người cũng nhau đóng góp thức và kỹ năng để góp phần xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển và tiềm năng trong tương lai.