9.3 C
New York

Cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

Published:

Cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

  1. Yêu cầu phiên bản DA 1.57 trở lên là bắt buộc. (Nó cũng sẽ chạy tốt với các tệp trước khi phát hành)

2) Custombuild 2.0. là bắt buộc. Nếu không chắc chắn bạn đang sử dụng phiên bản CustomBuild nào, hãy xem hướng dẫn này và nâng cấp nếu cần.

3) Chạy phần sau để thiết lập options.conf để sử dụng OpenLiteSpeed và lsphp (Bạn có thể chạy điều này trong bước 2 của hướng dẫn cài đặt CB2 hoặc thực hiện sau.): Vui lòng kiểm tra hướng dẫn này từ DA.

Hãy kết nối SSH đến server của bạn và chạy lần lượt các lệnh sau để cấu hình Openlitespeed cho Server Direct Admin.

/build set webserver openlitespeed
./build set php1_mode lsphp
./build set php1_release 7.2
./build openlitespeed
./build php n
./build rewrite_confs

Nếu bạn muốn có nhiều hơn một phiên bản php, hãy sử dụng lệnh “./build set php2_mode lsphp” để bật phiên bản php thứ 2 và sau đó chạy “./build set php2_release 7.1” và sớm cho tất cả các phiên bản php khác trước khi chạy “./build openlitespeed“.

Directadmin cũng hỗ trợ tải lại .htaccess tự động với openlitespeed, bạn có thể thực hiện bằng phương pháp này.

Cấu hình OpenLiteSpeed được đặt trong /usr/local/lsws/conf, nếu có bất kỳ thứ gì được tùy chỉnh, nó phải được sao chép vào /usr/local/directadmin/custombuild/custom/openlitespeed/conf.

Xác minh là Máy chủ Web LiteSpeed ​​đang chạy

Điều hướng đến Trình quản lý dịch vụ của DirectAdmin để kiểm tra xem LSWS có đang chạy hay không.

Xác minh Openlitespeed đang chạy

Related articles

Đối tác

Recent articles