11.1 C
New York

Chuyển hướng miền cũ sang miền mới qua .htaccess

Published:

Khi bạn di chuyển một trang web từ miền này sang miền khác, điều rất quan trọng là bạn không phá vỡ tất cả các liên kết mà bạn đã xây dựng cho miền cũ của mình. Việc chuyển hướng thích hợp tất cả các trang trên miền cũ đến cùng một vị trí trên miền mới sẽ đảm bảo rằng khách truy cập vào miền cũ sẽ kết thúc ở đúng nơi. Việc không chuyển hướng sẽ dẫn đến mất khách truy cập cũng như thứ hạng của công cụ tìm kiếm.

Chúng tôi giả định rằng máy chủ web của bạn sử dụng Apache cho mục đích của hướng dẫn này. Nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cấu trúc trang web tổng thể của mình mà chỉ cần di dời trang web ở trạng thái hiện tại, bạn có thể thêm các dòng sau vào tệp .htaccess nằm ở thư mục gốc của miền cũ của bạn:

<IfModule mod_rewrite.c>  
   RewriteEngine On  
   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain.com$ [OR]   
   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.olddomain.com$   
   RewriteRule (.*)$ http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L] 
</IfModule>

Nếu bạn đã thực hiện thay đổi đối với cấu trúc trang web của mình, bạn vẫn có thể sử dụng các dòng ở trên trên miền cũ của mình, nhưng bạn cũng sẽ cần tạo chuyển hướng trong tệp .htaccess trên miền mới của mình để xử lý các thay đổi trang web cụ thể.

Để chuyển hướng một trang đơn lẻ đến một vị trí mới trên cùng một tên miền, hãy dùng cú pháp sau:

Redirect 301 /old/old.htm http://www.domain.com/new.htm

Có thể tạo các quy tắc sẽ chuyển hướng các URL theo một mẫu nhất định đến một vị trí mới. Vì các quy tắc này liên quan đến các biểu thức chính quy phức tạp, chúng tôi không đề cập đến chúng ở đây. Một chuyên gia SEO có thể giúp bạn tạo ra các quy tắc phức tạp hơn và theo tình huống cụ thể hơn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn sử dụng chuyển hướng 301 cho nội dung đã di dời. Bất kỳ loại chuyển hướng nào khác sẽ không duy trì thứ hạng công cụ tìm kiếm của bạn.

Chú ý: Do số lượng bình luận tuyệt đối về bài đăng này, tôi đang đóng bình luận tại thời điểm này. Tôi đã nhận thấy rằng rất nhiều câu hỏi giống nhau đang được hỏi đi hỏi lại, vì vậy hãy xem qua chủ đề và bạn có thể tìm thấy chính xác những gì bạn cần.

Related articles

Đối tác

Recent articles